close banner

Twój nowy system do obsługi obiegu faktur

USPRAWNIJ PRACĘ Z FAKTURAMI W TWOJEJ FIRMIE

automatyczna rejestracja
faktury i odczytywanie
danych (OCR)

sprawna i terminowa
akceptacja faktur
dzięki zautomatyzowanym
ścieżkom akceptacji

proste, szybkie wdrożenie,
także zdalnie

atrakcyjny model
licencjonowania,
nielimitowana liczba kont
dla akceptujących faktury

Wyzwania i problemy

W codziennej pracy z fakturami manualne przepisywanie danych z faktury czy brak dostępu do wiedzy, na jakim etapie akceptacji jest faktura, jest źródłem błędów i opóźnień. Konieczność zdalnej pracy w dzisiejszych czasach nie ułatwia sprawy – faktury krążą w organizacji wieloma kanałami – papierowo, mailowo, na wspólnych dyskach czy w chmurze. W efekcie proces akceptacji faktur trwa coraz dłużej i coraz trudniej jest zachować kontrolę nad płatnościami czy poprawnością deklaracji podatkowych.

  • otrzymujesz coraz więcej faktur kosztowych, a ich rejestracja staje się coraz bardziej uciążliwa
  • akceptacja faktur kosztowych wydłuża się, ponieważ akceptujący rzadko są dostępni w biurze
  • zbyt późno dowiadujesz się jaką kwotę trzeba przeznaczyć na płatności w danym miesiącu
  • Twoje biuro rachunkowe chce podnieść opłatę za zbyt późne dostarczanie dokumentów lub często musisz korygować deklaracje VAT oraz JPK
  • system nie odczytuje automatycznie danych z faktur lub robi to niewystarczająco dobrze, co skutkuje dużą ilością manualnej pracy
  • Twoje dokumenty przechowywane są w chmurze, poza Twoją organizacją i boisz się, że nie są bezpieczne
  • obecny system opiera się o przestarzałe technologie, kosztowne w utrzymaniu i rozwoju
  • korzystanie z obecnego systemu stało się frustrujące ze względu na braki w ergonomii ograniczające produktywność

JAK USPRAWNIMY TWÓJ OBIEG FAKTUR

Zminimalizujemy ręczną obsługę czynności związanych z tradycyjnym, papierowym obiegiem faktur kosztowych

Zminimalizujemy ręczną obsługę czynności związanych z tradycyjnym, papierowym obiegiem faktur kosztowych

Zminimalizujemy ręczną obsługę czynności związanych z tradycyjnym, papierowym obiegiem faktur kosztowych

Zminimalizujemy ręczną obsługę czynności związanych z tradycyjnym, papierowym obiegiem faktur kosztowych

Dzięki Temu:

Łatwo i szybko zweryfikujesz, zaakceptujesz i automatycznie przekażesz do systemu finansowo-księgowego faktury kosztowe

Odzyskasz kontrolę nad płatnościami za faktury

Bezproblemowo znajdziesz i obejrzysz każdą fakturę, która trafiła do Twojej organizacji

Obieg faktur krok po kroku

1

Odbierz i zdigitalizuj wszystkie faktury kosztowe otrzymane Pocztą Polską, kurierem czy e-mailem. Symesto przekieruje faktury do dalszego procesowania.

2

Symesto odczyta informacje z faktury (OCR) i automatycznie przekaże do odpowiedniej osoby do opisu merytorycznego.

3

Zadekretuj fakturę wskazując odpowiednie Centrum kosztów. Symesto automatycznie przekaże fakturę do odpowiednich akceptujących.

4

Zaakceptuj fakturę w jednym lub dwóch krokach w zależności od zasad obowiązujących w Twojej firmie.

5

W zespole księgowym zweryfikuj fakturę pod kątem formalnym i rachunkowym.

6

Zaksięguj poprawną fakturę. Symesto automatycznie wygeneruje plik z danymi, który będziesz mógł zaimportować do systemu finansowo-księgowego.

IDENTYFIKACJA FAKTURY

Automatyczne rozpoznawanie danych z faktur przy użyciu sztucznej inteligencji i automatyczne przekierowanie faktury na właściwą ścieżkę opisu i akceptacji. Opcjonalnie: pobieranie z GUS danych Kontrahenta, wskazanie opiekuna biznesowego i stworzenie nowej ścieżki opisu i akceptacji (w ten sposób system uczy się automatycznie procesować kolejne faktury).

OPIS MERYTORYCZNY

Dostęp do danych z faktury z możliwością ich poprawy i uzupełnienia. Przeprowadzenie weryfikacji i zgodności faktury z zamówieniem/umową, zadekretowanie faktury (wskazanie centrum kosztów/projektu), automatyczne przekazanie dokumentu do właściwych osób odpowiedzialnych za akceptację kosztów.

AKCEPTACJA JEDNO LUB DWUETAPOWA

Akceptacja kosztów wskazanych na fakturze przez osoby odpowiedzialne – jedno lub dwuetapowa, w zależności od zasad ustalonych w Twojej organizacji. Możliwość odrzucenia i zwrotu faktury do opisu merytorycznego.

WERYFIKACJA FORMALNO-RACHUNKOWA

Weryfikacja poprawności faktury pod względem formalno-rachunkowym np. numer rachunku, konieczność zastosowania MPP/split payment/. Po poprawnej weryfikacji faktury przekazanie jej do księgowania.

KSIĘGOWANIE

Generowanie pliku księgowego i zakończenie procesu (możliwa integracja z systemami księgowymi).

Korzyści

Oszczędność czasu

poświęconego na rejestrację i akceptację faktur kosztowych

Niższe koszty

druku i obsługi faktur

Mniej drukowanych dokumentów

w obiegu i archiwum

Szybki dostęp

do faktur w formie elektronicznej z dowolnego miejsca

Automatyzacja

powtarzalnych i żmudnych czynności

Lepszy przepływ informacji

o wymaganych płatnościach

Możliwość zdalnej obsługi

procesu z dowolnego miejsca

Szybsze dostarczenie informacji

o dokumentach księgowych

FAQ

Ile czasu trwa
wdrożenie systemu w organizacji?

W ramach wdrożenia zakładamy wykonanie czynności, które muszą być zrealizowane w celu rozpoczęcia pracy z systemem. Czas realizacji poszczególnych zadań wpływa na finalny czas wdrożenia systemu w organizacji. Czas typowego wdrożenia to ok 5 dni. Przykładowy harmonogram wdrożenia jest dostępny na życzenie, prosimy o kontakt.

 

Czy jest możliwość zdalnego wdrożenia?

Tak, wdrożenie systemu może zostać przeprowadzone zdalnie przy wykorzystaniu narzędzia zdalnego dostępu udostępnionego przez BMS.

 

Czy system posiada możliwość pracy zdalnej?

Tak, Symesto posiada możliwość pracy zdalnej. Dostęp do systemu jest możliwy z różnych lokalizacji – wymagana jest autoryzacja zgodnie z polityką klienta. Dostęp do faktur w wersji elektronicznej umożliwia ich merytoryczne opisanie, akceptację i weryfikację formalno-rachunkową bez potrzeby fizycznej obecności w biurze.

 

W jaki sposób system automatycznie rejestruje fakturę?

Proces rozpoczyna się od pobrania z zasobu paczki zeskanowanych przesyłek z fakturami i ze skrzynki email wiadomości mailowych z fakturami. Symesto za pomocą technik sztucznej inteligencji klasyfikuje dokumenty jako faktury i przeprowadza z nich ekstrakcję danych. Po przetworzeniu system automatycznie przekierowuje fakturę do odpowiedniego opiekuna kontrahenta w celu jej dekretacji.

 

Czy system pomaga wykrywać duplikaty faktur?

Tak, Symesto dba o to, żeby dana faktura została zarejestrowana w systemie tylko raz niezależnie od tego jakim kanałem wpłynie do organizacji (mail, papier). Podczas próby rejestracji system sprawdza czy dla danego kontrahenta została już wcześniej dodana faktura o tym samym numerze i informuje o tym użytkownika.

 

Jakie raporty posiada system?

System Symesto umożliwia wyszukanie faktur kosztowych po wybranych parametrach, a następnie wyeksportowanie wyników wyszukiwania do pliku CSV, XLS. Raporty zawierają wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danej faktury lub grupy faktur.

W jaki sposób system zarządza użytkownikami?

System Symesto posiada wbudowany moduł odpowiedzialny za zarządzanie użytkownikami, grupami i rolami. Użytkownicy mogą być dodawani z poziomu tego modułu lub poprzez Active Directory (AD) klienta.

 

Gdzie system przechowuje wersję elektroniczną dokumentów?

Dokumenty w wersji elektronicznej przechowywane są na podmontowanym zasobie dyskowym, natomiast metadane opisujące dokument przechowywane są w bazie danych Symesto. Możliwa jest integracja z repozytorium dokumentów posiadanym przez klienta.

ZOBACZ, JAK JESZCZE POMOŻEMY TWOJEJ ORGANIZACJI

O BMS

Od ponad 20 lat tworzymy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. Specjalizujemy się w sektorze finansowym, z sukcesem prowadzimy projekty dla instytucji z innych branż z zakresu zarządzania dokumentami, automatyzacji procesów biznesowych oraz tworzymy systemy od podstaw w odpowiedzi na specyficzne wymagania klientów.

Jesteśmy liderami w projektowaniu rozwiązań dedykowanych dla sektora finansowego. Rozumiemy specyfikę działalności banków, instytucji finansowych, znamy problemy, z którymi się borykają oraz potrafimy szybko i sprawnie rozwiązywać za pomocą zaawansowanych aplikacji informatycznych. Bankom i instytucjom finansowym oferujemy gotowe rozwiązania, które dopasowujemy do specyficznych ich wymagań i potrzeb.

Jesteśmy także oficjalnym przedstawicielem i dystrybutorem subskrypcji Alfresco w Polsce. Oferujemy produkty Alfresco oraz rozwiązania oparte na tej technologii, a także doradztwo i wsparcie wdrożeniowe. Od początku działalności bardzo istotnym elementem oferty BMS jest tworzenie oprogramowania „od zera” w odpowiedzi na indywidualne, specyficzne wymagania naszych Klientów. Posiadamy w portfolio wiele wdrożeń takich systemów, chrakteryzujących się wysoką jakością wykonania, oraz szybkością i punktualnością dostaw.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu

Paweł Wróbel
Account Manager

+48 788 263 884
symesto@bms.com.pl